Direktori Kakitangan

NAMA UNIT ALAMAT EMAIL
MUHAMMAD FARHAN B. WIJAYA IMAM BESAR farhan@jais.gov.my
ABU DZAR B. ADANAN AKADEMI LITERASI AL QURAN abudzar86@jais.gov.my
AMIRIL BIN AFFANDEE UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT amiril@jais.gov.my
ABDUL KARIM MAASENG UNIT PEMBANGUNAN IBADAH karim@jais.gov.my
NURUL HISAM HUSSIN AKADEMI LITERASI AL QURAN nurulhisan@jais.gov.my
FARID FAZUAN NURDIN UNIT PENGURUSAN farid@jais.gov.my
MUHAMAD KHAIRIL ABDUL SAMAD UNIT PENGURUSAN khairil@jais.gov.my
SITI SARAH IBRAHIM UNIT PEMBANGUNAN IBADAH sarah@jais.gov.my
ABU BAKAR ABDUL RANI UNIT PENGURUSAN BANGUNAN bakar@jais.gov.my
UMI SYAHIDA BT. MISBAH UNIT KEWANGAN umi@jais.gov.my
NORZALINA MOHD SAKOR UNIT KEWANGAN zalina@jais.gov.my
MOHD ISMAIL HAFIZ MOHD MULTAZAM KHAIR UNIT KEWANGAN ismailhafiz@jais.gov.my
MUHAMAD SHAKIRIN IDRIS UNIT KEWANGAN shakirin@jais.gov.my
SITI NURIZWATI HASIREN UNIT KEWANGAN nurizwati@jais.gov.my
SITI JAMALIAH MOHD IDRIS UNIT KEWANGAN sitijamaliah@jais.gov.my
MOHD NUR ZULFADHLI MAKHDZOR UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT zulfadhli@jais.gov.my